Ga naar hoofdinhoud

de Oosterschelde
voor toekomstige
generaties

De gevolgen van de klimaatverandering en de zeespiegelstijging zijn bedreigend voor de Oosterschelde en de Oosterscheldekering. Het is urgent, dit is het moment. Toekomstige generaties zullen 2018 als keerpunt zien. Met een manifest dat door, voor en met alle belanghebbenden is ontwikkeld, op maandag 29 oktober 2018. Geen zetje, maar een hele stevige duw die leidt tot samenwerkingen vol initiatief, een logisch vervolg… een historische stap.

Veiligheid: Keringen en sedimenten

Conclusies:

Er is urgentie. De toekomst begint nu! Goed dat groep particulieren initiatief nam Onderschat het belang van draagvlak niet De Oosterschelde afsluiten met dam plus doorlaat is meer van het zelfde

Aanbevelingen:

 1. Verbind opgaven op verschillende terreinen
 2. Regionaal – Landelijke – Internationaal
 3. Een commissie die aan de slag gaat met scenario’s
 4. Onderzoek hoe het sediment beweegt ( ook rivier)
 5. Laat je niet verlammen door doemscenario’s maar ga aan de slag!

Voeding en Natuur

Conclusies:

Natuur en voedsel gebaat bij zelfde randvoorwaarden Veerkrachtig systeem is basis Bij alle scenario’s onzekerheden over vraag wat dit voor habitats en draagkracht ecosysteem gaat betekenen (en dus ook voor voedsel)

Aanbevelingen:

 1. Dam niet doen
 2. Integrale aanpak Deltaplan: gebruik Buiding with Nature kennis
 3. In verband met onzekerheden:  borg monitoring voor sturing plus onderzoek naar synergie

Beleving onder en boven water

Conclusies:

Beleving Oosterschelde is ruimte, diversiteit en dynamiek Hou de Oosterschelde open – veilig – met getij en platen Let op verschuivende biodiversiteit door klimaateffecten Oosterschelde is geen gesloten National Park, open voor recreatie, scheepvaart en visserij

Aanbevelingen:

 1. Sedimenttransport nodig
 2. Kies voor kwaliteit
 3. Besteed aandacht aan onderwater natuur
 4. Onderzoek de kansen van een ongestoord gebied en definieer hierbij doelen
 5. Niet teveel “ hier en nu denken”

Energietransitie & Landschap

Conclusies:

Wij zien noodzaak voor duurzame energie Wij willen bijdragen aan de transitie naar duurzame energie Wij vinden de Oosterschelde vanwege de ecologische en landschappelijke waarden, niet geschikt als gebied om grootschalige energie op te wekken

Aanbevelingen:

 1. Wij willen nadrukkelijk bijdrage leveren aan lokaal opwekken energie (25%)
 2. Wij benutten de Oosterschelde als proeftuin voor innovaties en kennisontwikkeling
 3. Wij willen partner zijn in duurzame energie opwekking voor de kust (75%)
 4. Wij willen voor alle scenario’s onderzoeken wat de “meekoppel” kansen zijn voor duurzaam opwekken energie.

ondertekend!

In bovenstaand manifest staan alle conclusies en aanbevelingen opgetekend, die het KennisCongres heeft opgeleverd. Een historisch document omdat alle betrokken belanghebbenden zijn vertegenwoordigd in de totstandkoming hiervan. Het manifest is na afloop van het KennisCongres ondertekend door alle deelnemers.

contact

De KennisCommunity Oosterschelde komt voort uit het KennisCongres Oosterschelde dat in 2018 werd gehouden in het Ir J.W. Topshuis op de Oosterscheldekering.

Dit initiatief kwam van vier vrijdenkers: Idco Duijnhouwer, Aad Smaal, Philip Drontmann en Siebe Kramer. Verenigd in hun ongerustheid zetten zij de gedachtenvorming over een veilige en leefbare toekomst van de Oosterschelde tijdig in gang.

Het huidige kernteam bestaat uit Idco Duijnhouwer, Peter van Veelen, Renée Bron, Leo Adriaanse en Philip Drontmann.

De KennisCommunity Oosterschelde is een onafhankelijk platform waar mensen zich inzetten voor een gezonde toekomst van de Oosterschelde. Binnen de community vinden en inspireren ze elkaar. Studenten en experts werken samen nieuwe concepten uit en demonstreren deze.

Heeft u vragen? Neem gerust contact op, per mail: info@onzeoosterschelde.nl of 06 51380641 (Philip Drontmann).

Back To Top