Ga naar hoofdinhoud

Gebiedscoalities 2023

Project Klimaat Adaptieve Waterkerende
Landschappen van start

Klimaatverandering raakt de Oosterschelde, de natuur en de mensen. De effecten ervan, zoals zeespiegelstijging, opwarming en weersextremen zorgen ervoor dat de toekomstige waterveiligheid een punt van zorg is, slikken en schorren dreigen te verdwijnen en de landbouwgrond achter de dijken zouter wordt.

De Kennis Community Oosterschelde maakt zich sterk voor de toekomst

De toekomst van de Oosterschelde hangt af van de manier waarop we omgaan met deze uitdagingen voor, op én achter de dijk. Binnen het project Klimaat Adaptieve Waterkerende Landschappen brengt de Kennis Community Oosterschelde bewoners, gebruikers en gebiedseigenaren in deel-gebieden aan de randen van de Oosterschelde samen in een coalitie. Samen verbinding zoeken, samen nadenken over de toekomst van hun gebied en samen denken in kansen en mogelijkheden voor mens en natuur. Samen onderzoek doen naar dynamische dijkzones, vitaal polder- en krekenlandschap en rijke platen, slikken en schorren.

Gebiedscoalities

Bruinisse-Zierikzee

  • Bekijk hier het document ‘vastlegging inbreng derde bijeenkomst gebiedscoalitie’.
  • Bekijk hier het document ‘Voortgangsbericht Gebiedscoalitie Zierikzee-Bruinisse op vier sporen actief!’

Het gebied zeewaarts; de Banjaard

  • Bekijk hier de nieuwsbrief ‘Gebiedscoalitie De Banjaard, april 2023’

Samen werken aan kansen

De bottom-up aanpak van de Kennis Community Oosterschelde is gericht op het ontwikkelen en begeleiden van de gebiedscoalities bij het gesprek over de uitdagingen die er liggen en het bedenken van alternatieve oplossingen en ideeën.

Om optimaal te werken aan verbinding en kansen te creëren voor mens, natuur, recreatie, duurzame landbouw/visserij, energie en natuurlijk veiligheid, denken experts en studenten mee binnen de coalities. Altijd met het oog voor cultuur, historie én toekomst.

De Kenniscommunity Oosterschelde wil een voorbeeld zijn van sociale innovatie. Laten zien én ervaren hoe in complexe vraagstukken voortgang geboekt kan worden. Daarom is er speciale aandacht voor een leeromgeving voor studenten. Door mee te denken over de complexe uitdagingen voor de Oosterschelde ontwikkelen zij hele relevante vaardigheden. We hopen dat ze daarna met open armen ontvangen worden door de partners als nieuwe medewerkers.

Waterkerende landschappen voor de toekomst

De Kennis Community Oosterschelde gaat met betrokkenen van de deelgebieden in gesprek over klimaatadaptatie en de transities, die nodig zijn om veilig te blijven en een gezonde, economisch vitale en biodiverse leefomgeving te ontwikkelen. Vervolgens ontwerpen we samen, vanuit een onderzoekende houding, met oog voor cultuur en historie, alternatieve en kansrijke bouwstenen voor de waterkerende landschappen van de toekomst.

Wilt u op de hoogte blijven van het project Klimaat Adaptieve Waterkerende Landschappen? Laat hier een bericht achter. Bent u geïnteresseerd in één van de gebiedscoalities dan kunt u hier contact opnemen.

contact

De KennisCommunity Oosterschelde komt voort uit het KennisCongres Oosterschelde dat in 2018 werd gehouden in het Ir J.W. Topshuis op de Oosterscheldekering.

Dit initiatief kwam van vier vrijdenkers: Idco Duijnhouwer, Aad Smaal, Philip Drontmann en Siebe Kramer. Verenigd in hun ongerustheid zetten zij de gedachtenvorming over een veilige en leefbare toekomst van de Oosterschelde tijdig in gang.

Het huidige kernteam bestaat uit Idco Duijnhouwer, Peter van Veelen, Renée Bron, Leo Adriaanse en Philip Drontmann.

De KennisCommunity Oosterschelde is een onafhankelijk platform waar mensen zich inzetten voor een gezonde toekomst van de Oosterschelde. Binnen de community vinden en inspireren ze elkaar. Studenten en experts werken samen nieuwe concepten uit en demonstreren deze.

Heeft u vragen? Neem gerust contact op, per mail: info@onzeoosterschelde.nl of 06 51380641 (Philip Drontmann).

Back To Top