Ga naar hoofdinhoud

KennisCommunity

4 november 2019 van 9.00 tot 17.00

Dialoogdag Klimaat en Oosterschelde

In ‘Het Vijfde Caisson’ bij het Watersnoodmuseum, Ouwerkerk

Op 4 november organiseert de KennisCommunity Oosterschelde het vervolg op het KennisCongres dat vorig jaar werd gehouden in het Topshuis op de Oosterscheldekering. Tijdens deze Dialoogdag staan de praktische gevolgen op de leefbaarheid aan de Oosterschelde en haar gebruikers centraal. Hoe hoog komt de zee? Welke extreme weersituaties zijn te verwachten? Wat betekent de watertemperatuurstijging? Experts uit de KennisCommunity gaan samen met ondernemers en burgers op zoek naar inzichten én oplossingen.

Het programma zoomt in op de randen van de eilanden; de overgang tussen de Oosterschelde en het aangrenzende land. In het bijzonder staan verschillende kustlijnlocaties op Noord-Beveland en Schouwen-Duiveland centraal: samenwerken over elkaars dijken heen. Inzichten delen en bewustwording van de klimaaateffecten op het gebied rond de Oosterschelde vormen de basis voor de toekomst. Een basis die nodig is om zowel bedreigingen te onderkennen als ook tijdig na te kunnen denken over maatregelen die ons beschermen.

programma

9.00 uur
Inloop met koffie
9.30 uur
Welkom
9.40 uur
Aanvang ochtendsessie
Opening door dagvoorzitter Louise van der Heijden, Deltaplatform
Welkom door Siemco Louwerse, directeur Watersnoodmuseum
Introductie van het programma door Philip Drontmann, KennisCommunity Oosterschelde
Keynote presentatie ‘Wat staat ons te wachten’
door Margot Ribberink, ambassadeur Weer, Klimaat en Duurzaamheid en 1e weervrouw RTL TV
Korte pitches ‘Maatregelen en kansen’
Pitches over kustbeheer, landbouw, recreatie, schelpdierkweek en natuurwaarden.
Betrokkenen en gebruikers van de Oosterschelde en haar omgeving gaan in op maatregelen én kansen voor diverse gebruiksvormen van het gebied.
‘Effecten klimaatverandering op het Oosterscheldegebied’
Eric van Zanten, Rijkswaterstaat Zee en Delta
‘Natuur is geluk en economie, van bewustwording naar buffer’
Frans van Zijderveld, Vereniging Natuurmonumenten
‘Schouwen-Duiveland, de nieuwe winterzon bestemming’
Marieke Braber-Schot, Recron Schouwen-Duiveland
‘Klimaatbestendig met schelpdieren’
Addy Risseeuw, PO Mosselcultuur
‘Levende Delta’
Bas Roels, WNF
‘De transities waar we voor staan’
Prof. Jan Rotmans, Hoogleraar Transitiekunde en Duurzaamheid aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, die deze week standplaats Zeeland invult, gaat in op wat er komt kijken bij de transities waar we voor staan.
12.40 uur Lunch
13.30 uur Aanvang middagsessie
Opwarmers
De middag sessie start met opwarmers door de scheidend voorzitter van het Nationaal Park Oosterschelde Siebe Kramer en door kunstenaar/ontwerper Vos Broekema die zich recent op een van de laagst gelegen plekken op Schouwen-Duiveland heeft gevestigd.
Ontwerpend onderzoek
De middag wordt besteed aan ontwerpend onderzoeken, onder leiding van dr Peter van Veelen, coördinator van Living Lab Schouwen-Duiveland. In werkgroepen nemen we kuststroken op Schouwen-Duiveland (Traject Zierikzee – Bruinisse) en Noord-Beveland (nabij Colijnsplaat) onder de loep. Er wordt gezamenlijk een invulling gemaakt van het landschap bij een forse zeespiegelstijging. De vraag aan deelnemers is ideeën te ontwikkelen over nieuwe kansen die er zijn bij verschillende scenario’s voor bescherming tegen zeespiegelstijging..
16.15 uur Opbrengst van de dag
Het resultaat van de dag wordt aangeboden aan wethouder Cees van den Bos van Schouwen-Duiveland en wethouder Pim Schenkelaars en van Noord-Beveland en andere betrokken bestuurders.
16.30 uur Afsluitend hapje en drankje
17.00 uur Einde

key-note sprekers

Margot Ribberink

Margot Ribberink is de eerste weervrouw op de Nederlandse televisie. Zij presenteerde o.a. 20 jaar het weerbericht bij RTL4. 1 januari 2019 is zij na 28 jaar gestopt met de dagelijkse weerberichten om zich volledig toe te leggen op weer, klimaat en duurzaamheid.

Margot groeide op in Hengelo (Twente). Na haar middelbare school studeerde zij biologie (ecologie) aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Zij studeerde eind jaren 80 af met een onderzoek naar hoe planten in het rivierengebied zich aanpassen aan overstromingen. Toen al was ze zich bewust dat het veranderende klimaat invloed heeft op  de natuur. Na haar studie deed ze een postdoctorale studie aan het International Institute for Geo-Information Science and Earth Observations, TU Twente.

In de 28 jaar dat ze werkte als weervrouw werd het weer haar passie, mede door haar reizen naar de VS waar zij met een Nederlandse groep meteorologen ‘de Tornadojagers’ op zoek ging naar de zwaarst mogelijke onweersbuien (supercells) en tornado’s. Margot is ambassadeur van Operatie Steenbreek, Stichting klimaatgesprekken, Cordaid en van het milieukeurmerk PlanetProof.

Margot is motivator, inspirator en verbinder. Ze geeft lezingen en presentaties over weer, klimaat, duurzaamheid, gedrag en communicatie. Met kennis van zaken, belangstelling voor iedereen en met humor is zij dagvoorzitter en moderator tijdens congressen, symposia en andere evenementen.

Prof Jan Rotmans

Jan Rotmans is hoogleraar aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam. Hij publiceerde meer dan 200 maal (waarvan 20 boeken) over klimaatverandering, klimaatmodellen en duurzame veranderingen. Hij is oprichter van ICIS, Drift, Urgenda (met Marjan Minnesma) en Nederland Kantelt.
Na zijn studie toegepaste wiskunde aan de TU Delft, startte hij in 1986 bij het RIVM zijn promotieonderzoek, en promoveerde in 1990 op het IMAGE model van klimaatverandering. Van 1995 tot 1997 werkte hij bij de Verenigde Naties in New York. In 1997 werd Rotmans de jongste hoogleraar van Nederland, aan de Universiteit van Maastricht.
In 1998 richtte hij ICIS op, het International Centre for Integrated assessment and Sustainable development (ook wel International Centre for Integrative Studies genoemd). Sinds 2004 is hij hoogleraar “transitiekunde” aan de Erasmus Universiteit. In datzelfde jaar richtte hij DRIFT op, het Dutch Research Institute For Transitions. In 2007 richtte hij Stichting Urgenda op, een beweging voor innovatie en duurzaamheid.

Hij heeft op 4 en 5 november standplaats Zeeland.
Dit is een initiatief van de ZB en heeft als doel externe deskundigen met Zeeland kennis te laten maken en adviezen in te winnen over de toekomst van de regio. Zijn voorgangers zijn onder meer Alexander Rinnooy Kan, o.a. voorzitter SER, de astronaut Wubbo Ockels, Louise Fresco, CEO Wageningen Universiteit.

Dr. Peter van Veelen, ontwerpend onderzoeken,
Living Lab Schouwen-Duiveland

Peter van Veelen is landschapsarchitect en onderzoeker, gespecialiseerd in water en klimaatadaptatie van stedelijke delta’s. Met zijn Buro Waterfront werkt hij aan het oplossingen voor verzilting, droogte, wateroverlast en integrale ruimtelijke ontwikkeling door steeds experts, overheden, bedrijfsleven samen te brengen en oplossingen te verkennen met behulp van ontwerpend onderzoek. Peter heeft gewerkt voor de gemeente Rotterdam aan het klimaatadaptatie programma en is gepromoveerd aan de TU Delft op klimaatadaptieve waterfront ontwikkeling. Door het combineren van zijn ruime ervaring met stedenbouwkundig ontwerp en academisch onderzoek is hij in staat om een brug te slaan tussen praktische uitdagingen en wetenschappelijke kennis. Overal waar water en land elkaar tegenkomen.

Louise van der Heijden

Louise van der Heijden is als econoom afgestudeerd aan Tilburg University met als specialisatie regionale economie. Zij heeft ruime ervaring met het ontwikkelen van concepten, programma’s, projecten en processen en het begeleiden van processen ten behoeve van triple-helix samenwerking en economische ontwikkeling.

Zij wil bijdragen aan een duurzame wereld door haar professionele inzet te focussen op  water & klimaat-vraagstukken en de ontwikkeling van toekomstbestendige professionals om deze vraagstukken op te pakken.  Dat doet zij onder meer door leiding te geven aan het Delta Platform waar de uitdagingen in de delta het decor vormen voor praktijkgericht onderzoek, innovaties en het ontwikkelen van aanstaande en bestaande professionals.

Vos Broekema

‘Zeeland – Dutch design avant la lettre’
Vos Broekema werkt als grafisch ontwerper en kunstenaar in Kerkwerve op Schouwen-Duiveland (Zeeland). Naast werk in opdracht zoals boeken, huisstijlen en campagnes maakt hij vrij werk en objecten refererend aan maatschappelijke ontwikkelingen, politiek en populaire cultuur. Door de jaren heen verzamelde hij diverse internationale bekroningen voor zijn werk.

4 november 2019

Samen op zoek naar oplossingen voor klimaatverandering

‘De overheid moet inwoners beschermen tegen klimaatverandering. Laten we juist diezelfde inwoner betrekken bij het zoeken naar oplossingen.’ Met deze woorden nodigde wethouder Cees van den Bos van de gemeente Schouwen-Duiveland vorig jaar tijdens het KennisCongres Oosterschelde in het Topshuis op de Oosterscheldekering uit tot dialoog. Op 4 november 2019 organiseert de KennisCommunity Oosterschelde in Het Vijfde Caisson van het Watersnoodmuseum het vervolg: de Dialoogdag Klimaat & Oosterschelde.

Wat betekenen de gevolgen van de klimaatverandering in ons dagelijks leven? Hoe hoog komt de zee? Welke extreme weersituaties zijn te verwachten? Wat betekent de watertemperatuurstijging? Kortom, wat zijn de praktische gevolgen op de leefbaarheid aan de Oosterschelde en haar gebruikers? Samen met ondernemers en burgers zoeken experts uit de KennisCommunity naar inzichten én oplossingen. Om verschillende scenario’s te verkennen maken zij gebruik van zogenaamd ontwerpend onderzoek. De KennisCommunity onderzoekt en zoekt via deze methode dwars door hiërarchie en sectoren heen naar overkoepelende oplossingen.

Over elkaars dijken heen kijken
Op de Dialoogdag gaat de KennisCommunity Oosterschelde in gesprek met de deelnemers over de onderzoeksresultaten tot nog toe. Het programma zoomt in op de randen van de eilanden: de overgang tussen de Oosterschelde en het aangrenzende land. In het bijzonder staan verschillende kustlijnlocaties op Noord-Beveland en Schouwen-Duiveland centraal. ‘We gaan samenwerken en kijken over elkaars dijken heen!’ is de ambitie van wethouder Pim Schenkelaars van gemeente Noord-Beveland binnen deze opzet.

Kansen voor een veilige en leefbare Oosterschelde
‘Gedeelde inzichten én bewustwording van klimaateffecten op het gebied rond de Oosterschelde vormen de basis voor de toekomst van onszelf en onze kinderen,’ licht Cees van den Bos verder toe. ‘Die basis hebben we nodig om zowel bedreigingen te onderkennen als ook tijdig na te kunnen denken over maatregelen die ons beschermen. Alleen zo kunnen we kansen vinden die waarde toevoegen, zowel voor de Oosterschelde als voor al haar belanghebbenden. De toekomst is al begonnen, en alleen samen zijn we vindingrijk genoeg om creatieve en robuuste oplossingen te bedenken voor een veilige en leefbare Oosterschelde!

4-11 in beweging

contact

De KennisCommunity Oosterschelde komt voort uit het KennisCongres Oosterschelde dat in 2018 werd gehouden in het Ir J.W. Topshuis op de Oosterscheldekering.

Dit initiatief kwam van vier vrijdenkers: Idco Duijnhouwer, Aad Smaal, Philip Drontmann en Siebe Kramer. Verenigd in hun ongerustheid zetten zij de gedachtenvorming over een veilige en leefbare toekomst van de Oosterschelde tijdig in gang.

Het huidige kernteam bestaat uit Idco Duijnhouwer, Peter van Veelen, Renée Bron, Leo Adriaanse en Philip Drontmann.

De KennisCommunity Oosterschelde is een onafhankelijk platform waar mensen zich inzetten voor een gezonde toekomst van de Oosterschelde. Binnen de community vinden en inspireren ze elkaar. Studenten en experts werken samen nieuwe concepten uit en demonstreren deze.

Heeft u vragen? Neem gerust contact op, per mail: info@onzeoosterschelde.nl of 06 51380641 (Philip Drontmann).

Back To Top