Ga naar hoofdinhoud

kennismaking

"Voor een leefbare Oosterschelde en haar gemeenschappen!"

Het Kennis Congres Oosterschelde, ontstaan uit de erkenning voor de mensen die vijftig jaar geleden hebben gestreden voor een open Oosterschelde, deelde in 2018 kennis en inspiratie met het vooruitzicht op klimaatverandering en zeespiegelstijging, om te zoeken naar kansen, inzichten én oplossingen. De uitkomst? Een historisch manifest dat de onschatbare waarde van de Oosterschelde onderschrijft en waaruit de wens spreekt de Oosterschelde open te houden. Een manifest dat de noodzaak bloot legt om nú in actie te komen om maatregelen te nemen om ons te beschermen. Zo ontstond de Kennis Community Oosterschelde, een logisch vervolg.

Experts uit de Kennis Community maakten in 2019 de vervolgstap om samen met ondernemers, burgers én studenten nieuwe kansen, inzichten én oplossingen te verkennen. Met een focus op de randen van de eilanden, de overgang tussen de Oosterschelde en het aangrenzende land, stonden verschillende kustlijnlocaties op Noord-Beveland en Schouwen-Duiveland centraal. Een zeespiegelstijging van anderhalve meter was het uitgangspunt in het ontwerpend onderzoek.

Met de resultaten hiervan zijn studenten in 2020 aan de slag gegaan. De resultaten van hun onderzoek naar nieuwe concepten voor adaptief multifunctionele waterkerende landschappen vormen een waardevolle basis voor de totstandkoming van het project Klimaat Adaptieve Waterkerende Landschappen (2021-2023). Het project geeft met twee gebiedscoalities concreet invulling aan de gebiedsagenda Zuidwestelijk delta 2050 en de wens te komen tot kennisontwikkeling over innovatieve waterkerende landschappen in de Delta’s.

keerpunt

Toekomstige generaties zullen 2018 als keerpunt zien. “Wanneer we nu niet in actie komen, hebben steden als Middelburg, Den Haag en Amsterdam meer verleden dan toekomst.” Bekijk hier hoe op 29 oktober 2018 een begin is gemaakt met het schrijven van de geschiedenis van de toekomst.

Nieuws

Project Klimaat Adaptieve Waterkerende
Landschappen van start

Klimaatverandering raakt de Oosterschelde, de natuur en de mensen. De effecten ervan, zoals zeespiegelstijging, opwarming en weersextremen zorgen ervoor dat de toekomstige waterveiligheid een punt van zorg is, slikken en schorren dreigen te verdwijnen en de landbouwgrond achter de dijken zouter wordt.

De Kennis Community Oosterschelde maakt zich sterk voor de toekomst

De toekomst van de Oosterschelde hangt af van de manier waarop we omgaan met deze uitdagingen voor, op én achter de dijk. Binnen het project Klimaat Adaptieve Waterkerende Landschappen brengt de Kennis Community Oosterschelde bewoners, gebruikers en gebiedseigenaren in deel-gebieden aan de randen van de Oosterschelde samen in een coalitie. Samen verbinding zoeken, samen nadenken over de toekomst van hun gebied en samen denken in kansen en mogelijkheden voor mens en natuur. Samen onderzoek doen naar dynamische dijkzones, vitaal polder- en krekenlandschap en rijke platen, slikken en schorren.

Gebiedscoalities

• Bruinisse-Zierikzee;
• het gebied zeewaarts; de Banjaard

Werkkaart

Nieuws

in de media

KennisCommunity Oosterschelde in de media

Het KennisCongres leverde een historisch document vol conclusies en aanbevelingen, de KennisCommunity geeft de toekomst van Oosterschelde richting.

In beeld

Een bron van nieuwe inzichten, ideeën en initiatieven

Een verslag in beeld van de prikkelende samenwerking en programma’s van de afgelopen jaren. Kennis delen, zoeken naar breedgedragen keuzes voor nieuwe oplossingen en nieuwe inzichten onderzoeken.

2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2022202220222022202220222022202220222022202220222022202220222022202220222022202220222022202220222022202220222022202020202020202020202019201920192019201920182018201820182018

tell a friend

durf te delen

Wie moet er absoluut betrokken zijn bij deze Oosterschelde KennisCommunity? Wiens kennis maakt het verschilt en kan de nodige verbindingen leggen? Wie moet er beslist bij zijn wanneer er weer vrij en innoverend over de toekomst van de Oosterschelde wordt nagedacht? Benut deze ‘Tell-a-friend’ functie en daag iemand uit.

Per e-mail:

Via sociale media:

tell a friend

vriendendienst

Aan wie moest u denken toen u over dit congres vernam? Wie moet er beslist bij zijn of in ieder geval op de hoogte worden gebracht als er zo vrij en open over de toekomst van de Oosterschelde wordt nagedacht? Benut deze ‘Tell a friend’-functie en daag iemand uit.

Per e-mail:

Via sociale media:

partners

social

Volg het laatste nieuws via onze sociale media:

en verzamel alle berichten en reacties onder de hashtag:

#onzeoosterschelde

contact

De KennisCommunity Oosterschelde komt voort uit het KennisCongres Oosterschelde dat in 2018 werd gehouden in het Ir J.W. Topshuis op de Oosterscheldekering.

Dit initiatief kwam van vier vrijdenkers: Idco Duijnhouwer, Aad Smaal, Philip Drontmann en Siebe Kramer. Verenigd in hun ongerustheid zetten zij de gedachtenvorming over een veilige en leefbare toekomst van de Oosterschelde tijdig in gang.

Het huidige kernteam bestaat uit Idco Duijnhouwer, Peter van Veelen, Renée Bron, Leo Adriaanse en Philip Drontmann.

De KennisCommunity Oosterschelde is een onafhankelijk platform waar mensen zich inzetten voor een gezonde toekomst van de Oosterschelde. Binnen de community vinden en inspireren ze elkaar. Studenten en experts werken samen nieuwe concepten uit en demonstreren deze.

Heeft u vragen? Neem gerust contact op, per mail: info@onzeoosterschelde.nl of 06 51380641 (Philip Drontmann).

Back To Top