skip to Main Content

terugkijken

Wat zijn de praktische gevolgen van de klimaatverandering en de zeespiegelstijging op de leefbaarheid aan de Oosterschelde en haar gebruikers. Hoe hoog komt de zee? Welke extreme weersituaties zijn te verwachten?

Het KennisCongres Oosterschelde, ontstaan uit de erkenning voor de mensen die vijftig jaar geleden hebben gestreden voor een open Oosterschelde, deelde in 2018 kennis en inspiratie om te zoeken naar kansen, inzichten én oplossingen. De uitkomst? Een historisch manifest dat de onschatbare waarde van de Oosterschelde onderschrijft en waaruit de wens spreekt de Oosterschelde open te houden. Een manifest dat de noodzaak bloot legt om nú in actie te komen om maatregelen te nemen om ons te beschermen.

Experts uit de KennisCommunity gingen in 2019 samen met ondernemers, burgers én studenten op zoek naar nieuwe kansen, inzichten én oplossingen. Met een focus op de randen van de eilanden, de overgang tussen de Oosterschelde en het aangrenzende land, stonden verschillende kustlijnlocaties op Noord-Beveland en Schouwen-Duiveland centraal. Een zeespiegelstijging van anderhalve meter was het uitgangspunt in het ontwerpend onderzoek.

Met de resultaten hiervan zijn studenten aan de slag gegaan. De resultaten van hun onderzoek naar nieuwe concepten voor adaptief multifunctionele waterkerende landschappen vormen de basis voor een aantal bijzondere pilots.

4-11 in beweging

keerpunt

Toekomstige generaties zullen 2018 als keerpunt zien. “Wanneer we nu niet in actie komen, hebben steden als Middelburg, Den Haag en Amsterdam meer verleden dan toekomst.” Bekijk hier hoe op 29 oktober 2018 een begin is gemaakt met het schrijven van de geschiedenis van de toekomst.

Nieuws

Werkkaart

in de media

kenniscongres over de toekomst van de Oosterschelde

“De verandering van het klimaat heeft volgens de laatste onderzoeken grote impact op de bedrijfszekerheid van de Stormvloedkering en het leven in en aan de Oosterschelde.” Op initiatief van vier ongeruste en nieuwsgierige ‘vrijdenkers’ groeit momenteel het programma voor een open dialoog met iedereen die bij de toekomst van het Deltagebied in het algemeen en de Oosterschelde in het bijzonder te maken heeft. Met steun van nagenoeg alle belanghebbende partijen geniet het KennisCongres nu al een bijzonder groot draagvlak dat nodig is om partijen te verbinden en historische stappen te maken.

Lees het hele artikel
Lees het hele artikel
Lees het hele artikel
Lees het hele artikel
Lees het hele artikel

2018

Een bron van nieuwe inzichten, ideeën en initiatieven

Inspiratie om samenwerking een concreet gevolg te geven. Tijdens het KennisCongres Oosterschelde op 29 oktober 2018 deelden drie vooraanstaande wetenschappers hun kennis en is door alle deelnemers gezamenlijk gezocht naar breedgedragen keuzes voor nieuwe oplossingen. Een dag vol gedachtenvorming en samenwerking. Een verslag in beeld van een prikkelend programma.

tell a friend

durf te delen

Wie moet er absoluut betrokken zijn bij deze Oosterschelde KennisCommunity? Wiens kennis maakt het verschilt en kan de nodige verbindingen leggen? Wie moet er beslist bij zijn wanneer er weer vrij en innoverend over de toekomst van de Oosterschelde wordt nagedacht? Benut deze ‘Tell-a-friend’ functie en daag iemand uit.

Per e-mail:

Via sociale media:

tell a friend

vriendendienst

Aan wie moest u denken toen u over dit congres vernam? Wie moet er beslist bij zijn of in ieder geval op de hoogte worden gebracht als er zo vrij en open over de toekomst van de Oosterschelde wordt nagedacht? Benut deze ‘Tell a friend’-functie en daag iemand uit.

Per e-mail:

Via sociale media:

partners

social

Volg het laatste nieuws via onze sociale media:

en verzamel alle berichten en reacties onder de hashtag:

#onzeoosterschelde

contact

De KennisCommunity Oosterschelde komt voort uit het KennisCongres Oosterschelde dat in 2018 werd gehouden in het Ir J.W. Topshuis op de Oosterscheldekering.

Dit initiatief kwam van vier vrijdenkers: Idco Duijnhouwer, Aad Smaal, Philip Drontmann en Siebe Kramer. Verenigd in hun ongerustheid zetten zij de gedachtenvorming over een veilige en leefbare toekomst van de Oosterschelde tijdig in gang.

De KennisCommunity Oosterschelde is een onafhankelijk platform waar mensen zich inzetten voor een gezonde toekomst van de Oosterschelde. Binnen de community vinden en inspireren ze elkaar. Studenten en experts werken samen nieuwe concepten uit en demonstreren deze.

Heeft u vragen? Neem gerust contact op, per mail: info@onzeoosterschelde.nl of 06 51380641 (Philip Drontmann).

Back To Top