skip to Main Content

de Oosterschelde
voor toekomstige
generaties

het vervolg

Een historische stap. Zo is het KennisCongres Oosterschelde aangekondigd. En dat werd het! Maandag 29 oktober 2018 was een bijzonder moment voor de toekomst van de Oosterschelde. Nieuwsgierig naar de uitkomsten? Op dit moment wordt alle output nog driftig verwerkt en vertaald naar de nieuw te vormen KennisCommunity Oosterschelde. Binnenkort leest u hierover meer. We kondigen de updates bovendien via sociale media aan.

Wilt u de inhoud van het congres en bijdragen van sprekers teruglezen? Dat kan! Ontdek hier alle inspirende input.

Nieuwsgierig naar de conclusies en aanbevelingen die tijdens het congres zijn op- én ondertekend door alle deelnemers? Deze opbrengst leest u terug in het manifest

keerpunt

Toekomstige generaties zullen 2018 als keerpunt zien. “Wanneer we nu niet in actie komen, hebben steden als Middelburg, Den Haag en Amsterdam meer verleden dan toekomst.” Bekijk hier hoe op 29 oktober 2018 een begin is gemaakt met het schrijven van de geschiedenis van de toekomst.

KennisCommunity

Hoe bedreigend zijn de gevolgen van de klimaatverandering en de zeespiegelstijging op de Oosterschelde en de Oosterscheldekering? Hoe gaan we hier als belanghebbenden mee om? De opbrengst van het “KennisCongres Oosterschelde” leeft voort in de KennisCommunty Oosterschelde: is dé plek waar, gebaseerd op kennis en input van autoriteiten, open en vernieuwend over de toekomst van de Oosterschelde wordt na- en omgedacht om tot relevante inzichten en initiatieven te komen. Er wordt gezocht naar verdieping én verbindingen tussen veiligheid, economie en natuur. Connecties vol verrijking. Want het is tijd, de hoogste tijd, voor actie om samen te komen tot breedgedragen keuzes.

Werkkaart

in de media

kenniscongres over de toekomst van de Oosterschelde

“De verandering van het klimaat heeft volgens de laatste onderzoeken grote impact op de bedrijfszekerheid van de Stormvloedkering en het leven in en aan de Oosterschelde.” Op initiatief van vier ongeruste en nieuwsgierige ‘vrijdenkers’ groeit momenteel het programma voor een open dialoog met iedereen die bij de toekomst van het Deltagebied in het algemeen en de Oosterschelde in het bijzonder te maken heeft. Met steun van nagenoeg alle belanghebbende partijen geniet het KennisCongres nu al een bijzonder groot draagvlak dat nodig is om partijen te verbinden en historische stappen te maken.

Lees het hele artikel
Lees het hele artikel
Lees het hele artikel
Lees het hele artikel

terugkijken

Een bron van nieuwe inzichten, ideeën en initiatieven

Inspiratie om samenwerking een concreet gevolg te geven. Tijdens het KennisCongres Oosterschelde op 29 oktober 2018 deelden drie vooraanstaande wetenschappers hun kennis en is door alle deelnemers gezamenlijk gezocht naar breedgedragen keuzes voor nieuwe oplossingen. Een dag vol gedachtenvorming en samenwerking. Een verslag in beeld van een prikkelend programma.

Nieuws

tell a friend

durf te delen

Wie moet er absoluut betrokken zijn bij deze Oosterschelde KennisCommunity? Wiens kennis maakt het verschilt en kan de nodige verbindingen leggen? Wie moet er beslist bij zijn wanneer er weer vrij en innoverend over de toekomst van de Oosterschelde wordt nagedacht? Benut deze ‘Tell-a-friend’ functie en daag iemand uit.

Per e-mail:

Via sociale media:

tell a friend

vriendendienst

Aan wie moest u denken toen u over dit congres vernam? Wie moet er beslist bij zijn of in ieder geval op de hoogte worden gebracht als er zo vrij en open over de toekomst van de Oosterschelde wordt nagedacht? Benut deze ‘Tell a friend’-functie en daag iemand uit.

Per e-mail:

Via sociale media:

partners

social

Volg het laatste nieuws via onze sociale media:

en verzamel alle berichten en reacties onder de hashtag:

#onzeoosterschelde

contact

De geschiendenis van de toekomst wordt nu geschreven! Toekomstige generaties zullen 2018 als keerpunt zien. Onder auspiciën van het Nationaal Park Oosterschelde is het KennisCongres Oosterschelde georganiseerd door een formatie van vier vrijdenkers: Idco Duijnhouwer, Aad Smaal, Philip Drontmann en Siebe Kramer. De inititatiefnemers zijn verenigd in hun ongerustheid. Ze willen de gedachtenvorming over de toekomst van de Oosterschelde tijdig in gang zetten.

“Dit is het moment om in actie te komen.” Tijdens het KennisCongres is dit gebeurd, de opbrengst van het congres is vastgelegd in het manifest en de KennisCommunity borgt het delen en verzamelen van kennis én samenwerking voor de toekomst.

Heeft u vragen? Neem gerust contact op, per mail: info@onzeoosterschelde.nl of 06 51380641 (Philip Drontmann).

Back To Top